History

Historie om stedet:

Historie om Lagaen

Betegnelse: Fastighet

Småland =Smolandia = history

Hmm...Har været sted hvor folk badede...fiskede

400v kabel igennem ejendommen (pdf)

Kulturmuseum småland Data

Hvem har så boet her:

År Familie
   
2009 --> Foght Famely

Hvem og hvad / Ejerforhold

Åtgärder:

Fastighetsrättsliga åtgärder datum aktbeteckning
Ågostyckning 1921-10-23 07-Ber-280Nr 2i
Fastighetsregulering 1980-06-06 07-80/325

Rättigheter grunduppgifter

Rättsfh typ av rättighet ändemål aktbeteckning
Last Avtalsservitut Kraftledning mm 07-Im2-70/741.1
Last avtalservitut Väg 07-Im2-19/350.1

 

 

Geologisk data

Art
Jordlag
Jordlag_Geo
Sattelit
Sattelit_Geo
Matrikkel
HulanMatrikkel_Geo
Højde over vandet
Hojdeovervandet_His
Matrikkel
Matrikkel_Geo
Jordart 1
Jordart1_Geo
Jordart 2
Jordart 2_Geo
Matrikkel
Matrikkel_Geo
Riksinteresse 1 Riksinteresse1_Geo
Riksinteresse 2
Riksinteresse2_Geo
Riksinteresse 3
Riksinteresse3_Geo
Riksinteresse 4
Riksinteresse4_Geo
Riksinteresse 5 Riksinteresse5_Geo
Gl kort
GlKortSverige_Geo