Fästingarna blir aktiva så fort temperaturen överstiger 5°C.

Fästingen genomgår tre olika stadier i sin utveckling. Från larv till nymf och därefter till vuxen fästing. I varje stadium behöver den suga blod för att utvecklas vidare. När fästingen är aktiv sitter den i vegetationen, kanske på ett grässtrå 10–20 cm från marken och väntar på att ett lämpligt djur ska passera. Värddjur är framför allt möss och sorkar men även stora däggdjur samt ibland också människor. Vår vanligaste fästing (Ixodes ricinus) saknar ögon. När den känner av rörelser i vegetationen, koldioxid eller dofter sveper den med frambenen och griper tag i pälsen på det passerande offret.

 

Så tar du bort en fästing – steg för steg

  1. ta bort en fästing på rätt sätt

    Ta tag om fästingen med en fästingborttagare eller med en pincett och dra rakt upp.

    Använd en pincett eller en fästingborttagare

  2. Ta tag om fästingen så nära så nära munnen på den som möjligt
  3. Dra sedan försiktigt rakt ut
  4. Efteråt kan du tvätta såret med tvål och vatten och/eller med desinfektionsvätska
Om en del av fästingen finns kvar i såret

Du kan försöka ta bort resterna av fästingen med nål och pincett. Detta är dock inte nödvändigt då det inte ökar risken för infektionssmitta.

 

*Sygdomme*

TBE kort

TBE (Tick-borne encephalitis)

Fästingöverförd hjärninflammation, TBE, är en allvarlig sjukdom som överförs till människor via fästingar. Någon behandling mot TBE finns inte. Det är därför viktigt att vaccinera sig mot TBE om man vistas i områden där TBE-smitta förekommer.

TBE-virus finns bland annat hos smågnagare. De blir inte själva sjuka men kan överföra virus till fästingar, som via saliven överför det vidare till nästa djur eller människa som fästingen biter. Fåglar och större däggdjur kan transportera infekterade fästingar längre sträckor.