Mygg

 

Nilfebersmyggan --> Culex modestus

Nilfebersmyggan, som sprider sjukdomen West Nile Fever, har för första gången upptäckts i Sverige.

Sjukdomen kan i värsta fall angripa nervsystemet och leda till döden.

Hittills har forskare bara upptäckt en enda mygga – i en trädgård i Simrishamn – och hur utbredd den är i Sverige är ännu okänt.

Gulbrun mellankropp

Nilfebersmyggan påträffades i Danmark för något år sedan, så Anders Lindström var förberedd på att den skulle dyka upp också här i Sverige. Därför blev han inte förvånad när han väl tillbaka på jobbet kunde artbestämma den.

– Den ser lite speciell ut. Den är gulbrun på mellankroppen och bakkroppen är obandad, den är helt mörk. Och det är inte så vanligt bland svenska stickmyggor.

Kvällsposten har tidigare skrivit om oönskade nykomlingar i den sydsvenska faunan. Köttätande flugoroch hotet mot de svenska bären: suzukiiflugan är några av sommarens plågoandar.

 

Stor stickmygga --> Arten Culiseta alaskaensis

I Småland har Arten Culiseta alaskaensis påträffats, en extra stor variant av den irriterande blodsugaren.

Stickmyggan gillar hästar, kossor, människor och andra stora däggdjur. För att skydda sig mot myggor i allmänhet rekommenderas att plantera buskarna pors- och skvattram som har en stark doft som myggor ogillar. Om du blir biten smörj bettet med kylbalsam, alsolsprit eller alsolgel. Det finns även receptfritt läkemedel med antihistamin att köpa. Kroppen reagerar starkast på att bli biten av arter den inte är van att bli biten av.
   

 

 

BAKGRUND 
 

Symtom från bett och sting uppträder framför allt sommartid när människor kommer i kontakt med knott, mygg, bin, getingar, fästingar, maneter m m ute i naturen. 

De flesta bett och sting i Norden är av godartad natur och orsakar endast lindriga till måttliga symtom. En del sting kan ge upphov till allvarligare symtom och antalet sjukvårdsrelaterade fall kan räknas i tusental varje sommar. Dödsfall är mycket sällsynta, men enstaka fall förekommer varje år, främst i form av allergiska reaktioner efter bistick med anafylaktisk chock som följd. Dödsfall efter ormbett förekommer endast sporadiskt, runt ett fall per årtionde i Sverige. 

Ett antal sjukdomar som överförs från insekter till människor (zoonoser) kan ge mycket allvarliga symtom. Nedan följer en kort genomgång av bett och sting av olika genes. 


 

SYMTOM (insektsbett) 
 

BEHANDLING 
  

OLIKA TYPER AV BETT OCH STING 
 

Myggbett 

Myggbett är vanligt förekommande varje sommar i samband med fukt och värme, särskilt kvälls- och nattetid i närheten av vattendrag. I Sverige förekommer i huvudsak två typer av myggor, skogsmyggor (ff a Aedes communis) och översvämningsmyggor (ff a Aedes sticticus). 


Skogsmyggor 
 


Översvämningsmyggor 
 


Allmänt 
 


Knott (svidknott, ”svidingar”)